niedziela, 20 stycznia 2013

System Monitorowania Wypadków Konsumenckich

System Monitorowania Wypadków Konsumenckich (SMWK) działa na podstawie art. 32 ustawy z 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. Nr 229, poz. 2275).

Produkty wprowadzane na rynek do użytku konsumentów - zarówno nowe, jak używane i naprawiane lub regenerowane, wyprodukowane w krajach Unii Europejskiej, czy importowane z krajów trzecich, muszą spełniać warunki bezpiecznego użytkowania. W ocenie, czy produkt jest bezpieczny, uwzględnia się bezpośrednie lub odległe w czasie skutki używania produktu, w tym stopień i prawdopodobieństwo narażenia zdrowia i życia konsumentów, ich wiek, płeć, wykształcenie itp. kategorie różnicujące konsumentów, a także możliwość prawidłowej oceny przez konsumentów ryzyka związanego z używaniem produktów. Nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w naszym kraju sprawuje Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który dysponuje odpowiednimi środkami prawnymi dla zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa konsumentów.

System monitorowania wypadków konsumenckich gromadzi informacje o wypadkach konsumenckich, o ich okolicznościach i skutkach zdrowotnych, a także o produktach mających związek z wypadkami. Te informacje umożliwiają identyfikowanie produktów, które ze względu na swoje cechy lub okoliczności użytkowania mogą okazać się niebezpieczne. Na tej podstawie mogą być podejmowane przez organ nadzoru odpowiednie działania interwencyjne, a także może być podejmowana przez właściwe instytucje działalność informacyjna i edukacyjna.

Źródło:
http://smwk.gov.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz