niedziela, 20 stycznia 2013

Vademecum 2012 – nowy informator NFZ o świadczeniach medycznych

NFZ zamieścił na swojej stronie internetowej najnowszy, uaktualniony informator o prawach pacjenta i świadczeniach medycznych, które są finansowane ze środków publicznych.

Vademecum 2012 to poradnik skierowany przede wszystkim do pacjentów, dotyczący zasad funkcjonowania publicznego systemu ochrony zdrowia w Polsce. W publikacji zawarto m.in. zaktualizowane informacje o prawach i obowiązkach pacjenta, skierowaniach, listach oczekujących na świadczenia, dokumentacji medycznej oraz o lekach i receptach. Przybliżono również zasady korzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lecznictwa szpitalnego, rehabilitacji i lecznictwa uzdrowiskowego oraz opieki długoterminowej.

Więcej informacji na stronie NFZ -
przejdź do Vademecum 2012

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz