niedziela, 10 lutego 2013

Nowelizacja ustawy ubezpieczeniowej

29.1.2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.; ustawa z 14.12.2012 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. z 2013 r., poz. 53). Nowela wprowadziła zmianę w brzmieniu art. 18a ustawy ubezpieczeniowej, zgodnie z nim wprowadzono zakaz różnicowania składek w zależności od płci.

Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej nastała w wyniku wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z marca 2011 r., w którym to stwierdzono, że stosowanie kryterium płci, jako czynnika mającego wpływ na ocenę ryzyka osoby ubezpieczonej jest zakazane.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz