niedziela, 10 lutego 2013

Zgoda na sekcję zwłok

Czy w przypadku, gdy lekarz twierdzi, że należy przeprowadzić sekcję zwłok, rodzina zmarłego może na to nie wyrazić zgody?

Sekcja zwłok może zostać wykonana w oparciu o brzmienie normy zawartej w art. 31 ust. 4 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej: gdy przyczyny zgonu nie można ustalić w sposób jednoznaczny. Ustawa z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) nie przewiduje we wspomnianej sytuacji konieczności uzyskiwania zgody rodziny zmarłego.
Jeżeli lekarz twierdzi, że sekcja zwłok musi być przeprowadzona, to nawet wyraźny sprzeciw rodziny nie niesie za sobą skutków prawnych.

Dyrektor szpitala może podjąć decyzję o przeprowadzeniu sekcji lub o odstąpieniu od niej tylko wtedy, gdy sam jest lekarzem. Jeżeli nie spełnia tego warunku, to taka decyzja jest podejmowana w jego imieniu przez innego lekarza lub po zasięgnięciu opinii ordynatora. Zarówno decyzja o wykonaniu sekcji zwłok, jak i o jej zaniechaniu musi być odnotowana przez lekarza w dokumentacji medycznej pacjenta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz