niedziela, 7 kwietnia 2013

Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych. Przepisy - Przykłady - Orzecznictwo

Chcę poinformować, że ukazała się kolejna publikacja, gdzie jestem współautorem pt.: "Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych. Przepisy - Przykłady - Orzecznictwo", Wydawnictwa C.H. Beck, wydanie 1, Warszawa 2013.


Autorzy:
Agnieszka Fiutak, Tomasz Podleśny, Michał Kozik, Piotr Szczerba, Katarzyna Zblewska-Wrońska
Oprawa: miękka foliowana, 514 str.,
Wymiary: 145 x 205 mm,
Waga: 0.68 kg.
ISBN: 978-83-255-5028-8

dostępna:
http://www.ksiegarnia.beck.pl

 

Zestawienie spraw odnośnie zdarzeń medycznych

 Zestawienie spraw prowadzonych w Wojewódzkich Komisjach do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych na dzień 31.12.2012 r.
Zestawienie zostanie opublikowane w 3 wydaniu książki: Prawo w medycynie, które ukaże się w czerwcu 2013 r. 

Jedno z najwyższych odszkodowań za błąd medyczny

Sąd Apelacyjny w Krakowie zasądził jedno z najwyższych odszkodowań za bład medycznych. Zgodnie z orzeczeniem szpital w Iłży ma zapłacić byłemu pacjentowi 300 000 zł odszkodowania i 12 000 zł miesięcznej, dożywotniej renty.

W marcu 2009 r. w szpitalu w Iłży pacjent został pddany laparoskopowemu usunięciu kamieni z woreczka żółciowego. Pacjent po zabiegu skarżył się na silne bóle. W dniu następnym przeprowadzono reoperację, w wyniku której lekarze stwierdzili, że podczas pierwszego zabiegu pacjentowi uszkodzono jelito cienkie. Pacjent po pewnym czasie po raz trzeci był operowany, ale nie przyniosło to poprawy jego stanu zdrowia. Został więc przeniesiony do Szpitala Wojewódzkiego w Kielcach, gdzie uratowano mu życie, nie odzyskał jednak pełnej sprawności.W wyniku błędów popełnionych w trakcie zabiegu stan zdrowia pacjenta zmusił do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, która przynosiła mu dość wysokie dochody.

Wyrok ten jest prawomocny.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


PZU zapłaci za złą definicję zawału serca

Sąd Apelacyjny oddalił odwołanie PZU Życie od wyroku, potwierdzającego decyzję prezesa UOKiK o nałożeniu na firmę prawie 4 mln zł kary. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował zapisy w umowach ubezpieczenia na życie dotyczące definicji zawału serca.

Nowelizacja rozporządzenia o chorobach zakaźnych i zakażeniach

Od 14.2.2013 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18.1.12013 r. w sprawie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek oraz innych osób objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2012 r., poz. 141).

Wykaz zawiera 58 pozycji chorób i znajduje się w załączniku do rozporządzenia. Zgodnie z rozporzadzeniem dane epidemiologiczne dotyczące wskazanych chorób przechowywane są przez 5 lat.

Źródło:
www.mz.gov.pl]

Upoważnienie do wglądu do dokumentacji - wyrok WSA w Warszawie z 13.2.2013 r., VII SAB/Wa 217/12

13.2.2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że upoważnienie do wglądu do dokumentacji medycznej jest skuteczne również w innym podmiocie niż zostało ono złożone.

WSA rozpatrywał skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na decyzję dyrekcji szpitala odmawiającą żonie zmarłego pacjenta wglądu do dokumentacji medycznej. Pacjent był nieprzytomny gdy trafił do szpitala, z tego też powodu nie był w stanie złożyć stosownego upoważnienia dla żony do wglądu do dokumentacji medycznej. Dyrekcja powołując się na treść art. 26 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.) odmówiła wglądu do dokumentacji.

Mężczyzna był wcześniej hospitalizowany i wówczas udzielił przedmiotowego upoważnienia swojej małżonce. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację twierdzeniom RPO.

Wyrok WSA w Warszawie z 13.2.2013 r., VII SAB/Wa 217/12

NFZ kontroluje. Przestępstw w placówkach medycznych coraz więcej? - Rynek Zdrowia - rynekzdrowia.pl

Według danych policyjnych rośnie liczba niektórych rodzajów przestępstw w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich. Część danych zawartych w statystykach policyjnych, to wynik powiadomień organów ścigania przez organy kontrolne wojewódzkich oddziałów NFZ.

O ile w policyjnych statystykach zmalała ilość zgłoszeń oszustw w placówkach ochrony zdrowia - z 2465 w 2011 roku do 1087 w minionym, to zdecydowanie wzrosła liczba tych związanych z fałszerstwami polegającymi m.in. na poświadczeniu nieprawdy w dokumentacji medycznej - z 1212 do 2032. Policja odnotowała w minionym roku 10 282 zawiadomienia o przestępstwach w placówkach medycznych - o 2143 przypadków więcej niż rok wcześniej, kiedy w statystykach figurowało 8139 zgłoszeń o takich czynach.

Przerwa na blogu

Witam wszystkich Czytelników bloga,

w ostatnim czasie nastąpiła przerwa w publikacji nowych postów, za co przepraszam. Powodem jest większe zaangażowanie się w pisanie doktoratu i mam nadzieję, że już niedługo skończę. Z tego też powodu przewiduję kolejne przerwy wprowadzeniu bloga.

Pozdrawiam,
Agnieszka

NIPiP: iloma pacjentami ma opiekować się pielęgniarka? - Rynek Zdrowia - rynekzdrowia.pl

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych opublikowała w poniedziałek (18 marca) korespondencję z NFZ na temat warunków zawierania i realizacji umów o udzielaniu świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej.