niedziela, 7 kwietnia 2013

Nowelizacja rozporządzenia o chorobach zakaźnych i zakażeniach

Od 14.2.2013 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18.1.12013 r. w sprawie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek oraz innych osób objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2012 r., poz. 141).

Wykaz zawiera 58 pozycji chorób i znajduje się w załączniku do rozporządzenia. Zgodnie z rozporzadzeniem dane epidemiologiczne dotyczące wskazanych chorób przechowywane są przez 5 lat.

Źródło:
www.mz.gov.pl]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz