niedziela, 7 kwietnia 2013

Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych. Przepisy - Przykłady - Orzecznictwo

Chcę poinformować, że ukazała się kolejna publikacja, gdzie jestem współautorem pt.: "Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych. Przepisy - Przykłady - Orzecznictwo", Wydawnictwa C.H. Beck, wydanie 1, Warszawa 2013.


Autorzy:
Agnieszka Fiutak, Tomasz Podleśny, Michał Kozik, Piotr Szczerba, Katarzyna Zblewska-Wrońska
Oprawa: miękka foliowana, 514 str.,
Wymiary: 145 x 205 mm,
Waga: 0.68 kg.
ISBN: 978-83-255-5028-8

dostępna:
http://www.ksiegarnia.beck.pl

 

Jak nie trafić na czarną listę złych medyków?Znajomość podstawowych zasad, które zrządzą odpowiedzialnością prawną służby zdrowia jest w dzisiejszych czasach niezbędną koniecznością nie tylko dla prawników zajmujących się tymi zagadnieniami oraz dyrektorów podmiotów leczniczych, lecz także dla lekarzy, pielęgniarek oraz innych pracowników medycznych, niezależnie od tego w jakiej formie wykonują swój zawód. Wydawnictwo C.H. Beck sp. z o.o. opublikowało publikację, z której dowiedzą się Państwo jakich błędów nie popełniać, by w zgodzie z etyką wykonywać swój zawód.

W książce poświęconej zagadnieniom odpowiedzialności osób wykonujących działalność leczniczą w sposób neutralny i rzeczowy przedstawiono podstawowe reguły odpowiedzialności cywilnej, karnej oraz zawodowej osób pracujących w służbie zdrowia.

W książce znajdą Państwo informacje dotyczące:
odpowiedzialności zawodowej, karnej, cywilnej, pracowniczej lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz innych pracowników medycznych
błędów medycznych i konsekwencji karnych
roszczeń osób uprawnionych za powstałą szkodę lub naruszenie dóbr osobistych
odpowiedzialność solidarnej lekarza i szpitala za błędy w sztuce
kar porządkowych oraz konsekwencji materialnych pracowników medycznych

Każde zdarzenie medyczne opisane w książce jest potwierdzone właściwym orzeczeniem sądowym.

Publikację zamyka wyciąg z najważniejszych przepisów mających znaczenie dla odpowiedzialności pracowników działalności medycznej.

Dzięki publikacji zyskają Państwo także dostęp do wielu interesujących treści w module Kadry w służbie zdrowia na portalu:
www.EkspertBeck.pl

Do pobrania: Spis treści

Spis treści:

1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA LEKARZY
1.1. Szczególny charakter odpowiedzialności zawodowej
1.2. Odpowiedzialność zawodowa lekarzy i lekarzy dentystów
1.3. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych
1.4. Pozostali pracownicy medyczni
2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA
2.1. Zasady ogólne
2.2. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
2.3. Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta (art. 192 KK)
2.4. Ujawnienie faktów objętych tajemnicą lekarską (art. 265 i 266 KK)
2.5. Czyny zabronione związane z wykonywaniem zawodu bez uprawnień
2.6. Rodzaje błędów medycznych i ryzyko odpowiedzialności karnej
2.7. Przestępstwa dokonywane przy wykonywaniu czynności formalnych
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
3.1. Charakter odpowiedzialności cywilnej
3.2. Przesłanki odpowiedzialności cywilnej
3.3. Wina anonimowa
3.4. Kontratypy
3.5. Roszczenia osoby uprawnionej
3.6. Rodzaje odpowiedzialności w zależności od stosunku łączącego personel medyczny z pacjentem
3.7. Terminy przedawnienia
3.8. Wybrane przypadki odpowiedzialności cywilnej
3.9. Odpowiedzialność cywilna a inne rodzaje odpowiedzialności
3.10. Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne
4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNICZA
4.1. Odpowiedzialność porządkowa pracowników medycznych
4.2. Odpowiedzialność materialna pracowników medycznych
4.3. Zakres i granice odpowiedzialności
4.4. Przesłanki pracowniczej odpowiedzialności materialnej
4.5. Konsekwencje dla pracownika
5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ POZAKODEKSOWA
5.1. Charakterystyka odpowiedzialności za zdarzenia medyczne
5.2. Zasady ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia
5.3. Zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych na podstawie ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta
5.4. Tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych – etapy postępowania
6. AKTY PRAWNE
6.1. Ustawa o działalności leczniczej – wyciąg z ustawy
6.2. Ustawa o izbach lekarskich – wyciąg z ustawy
6.3. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
6.4. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty – wyciąg z ustawy
6.5. Kodeks Etyki Lekarskiej
6.6. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej – wyciąg z ustawy
6.7. Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych – wyciąg z ustawy
6.8. Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz