niedziela, 7 kwietnia 2013

PZU zapłaci za złą definicję zawału serca

Sąd Apelacyjny oddalił odwołanie PZU Życie od wyroku, potwierdzającego decyzję prezesa UOKiK o nałożeniu na firmę prawie 4 mln zł kary. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował zapisy w umowach ubezpieczenia na życie dotyczące definicji zawału serca.
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził wcześniej decyzję Prezesa UOKiK z 2010 r. i utrzymał w mocy karę finansową jaką ma zapłacić PZU. Wynosi ona 3 967 296 zł.

Prezes UOKiK uznał za praktykę naruszająca zbiorowe interesy konsumentów działanie ubezpieczyciela polegające na zawarciu w ogólnych warunkach umowy definicji zawału serca sprzecznej z ogólno przyjętą definicją występującą w medycynie.

PZU Życie odwołało się od decyzji Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do Sądu Apelacyjnego.
O decyzji Prezesa UOKiK pisałam w artykule: Kara dla PZU za zawał serca

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz