niedziela, 7 kwietnia 2013

Zestawienie spraw odnośnie zdarzeń medycznych

 Zestawienie spraw prowadzonych w Wojewódzkich Komisjach do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych na dzień 31.12.2012 r.
Zestawienie zostanie opublikowane w 3 wydaniu książki: Prawo w medycynie, które ukaże się w czerwcu 2013 r. 

l.p.
Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
Dane z Biura Rzecznika Praw Pacjenta
(stan na 31.12.2012 r.)
Liczba złożonych wniosków
Liczba wniosków zwróconych
Liczba wniosków stanowiących przedmiot prac komisji
Liczba zakończonych postępowań
1.
w Białymstoku
8+1 (o ponowne rozpatrzenie sprawy)
1
8
3
2.
 w Bydgoszczy
35+1 (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy)
14
22
11+1 (z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy)
3.
 w Gdańsku
33+4 (wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy)
10
27
10+3 (z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy)
4.
w Gorzowie Wielkopolskim
8
4
4
3
5.
w Katowicach
44+4 (wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy)
12
36
9+3 (z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy)
6.
w Kielcach
11+1 (wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy)
2
10
2+1 (z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy)
7.
w Krakowie
41+2 (wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy)
13
30
4+2 (z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy)
8.
w Lublinie
11+1 (wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy)
1
11
5+1 (z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy)
9.
w Łodzi
27+2 (wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy)
1
28
11+2 (z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy)
10.
w Olsztynie
11+1 (wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy)
1
11
3+1 (z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy)
11.
w Opolu
18+1 (wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy)
9
10
1
12.
w Poznaniu
33
10
23
5
13.
w Rzeszowie
18+3 (wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy)
8
13
4
14.
w Szczecinie
23
6
17
10
15.
 w Warszawie
53+3 (wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy)
13
43
4+1 (z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy)
16.
we Wrocławiu
30+4 (wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy)
5
29
10+4 (z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy)
l.p.
Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
Dane z Wojewódzkich Komisji
(stan na luty 2013 r.)
Liczba złożonych wniosków
Przedmiot wniosku
Wynik postępowania
1.
w Białymstoku
(stan na 15.2.2013 r.)
16 wniosków: 1 wniosek zwrócony wnioskodawcy jako niepodlegający rozpatrzeniu, gdyż dotyczyło zdarzenia, które miało miejsce przed 1.1.2012 r.
uszkodzenie ciała pacjenta - 2 wnioski,
zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym - 2 wnioski,
uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia pacjenta - 5 wniosków,
śmierć pacjenta -3 wnioski,
rozstrój zdrowia pacjenta - 3 wnioski
4 orzeczenia, w tym:
- 3 orzeczenia po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego (2 orzeczenia o zdarzeniu medycznym, 1 orzeczenie o braku zdarzenia medycznego);
- 1 orzeczenie po zbadaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (orzeczenie o zdarzeniu medycznym
2.
 w Bydgoszczy
Brak danych
Brak danych
Brak danych
3.
 w Gdańsku
(stan na 13.2.2013 r.)
39 wniosków
uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia - 17
zakażenie i rozstrój zdrowia - 2
uszkodzenie ciała pacjenta - 2
zakażenie biologicznym czynnikiem chorobotwórczym - 2
śmierć - 4
utrata zdrowia oraz uszczerbek psychiczny - 2
zakażenie, uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia - 4
błędna diagnoza i brak właściwego leczenia - 1
rozstrój zdrowia - 2
brak - 2
zwrot wniosku /leczenie dot. Przed 1.1.2012 r. , albo nie wskazano podmiotu, albo brak opłaty, nie wskazano wysokości zadośćuczynienia - 10
orzeczenie negatywne - 12
zawieszenie postępowania - 3
orzeczenie o zdarzeniu medycznym - 3
postanowienie o umorzeniu (śmierć wnioskodawcy, wnioskodawca wycofał wniosek) - 2
oczekuje na opinię biegłego - 1
postępowanie trwa - 5
postępowanie wszczęto - 3
odwołanie - 7
4.
w Gorzowie Wielkopolskim
(stan na luty 2013)
10 wniosków
1) zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia
2) brak
3) uszkodzenie ciała
4) uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć
5) uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia
6) brak
7) śmierć
8) śmierć
9) zakażenie, uszkodzenie ciała
10) śmierć
1) Orzeczenie o zdarzeniu medycznym
2) Wniosek zwrócony wnioskodawcy
3) Orzeczenie o braku zdarzenia medycznego
4) Orzeczenie o braku zdarzenia medycznego
5) Sprawa w toku
6) Wniosek zwrócony wnioskodawcy
7) Wniosek zwrócony wnioskodawcy
8) Wniosek zwrócony wnioskodawcy
9) Sprawa w toku
10) Sprawa w toku
5.
w Katowicach
(stan na 15.2.2013 r.)

61wniosków
Zakażenie – 14
Uszkodzenie ciała – 24
Rozstrój zdrowia – 32
Śmierć – 14.


10 orzeczeń, w tym
5 orzeczeń o zdarzeniu medycznym i 5 orzeczeń o braku zdarzenia medycznego
6.
w Kielcach
7 wniosków
uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia oraz śmierci pacjenta
3 orzeczenia z czego 1 o zdarzeniu medycznym a 2 o braku zdarzenia medycznego.
7.
w Krakowie
(stan stan na 31.12.2012 r.)
41 wniosków
5 zakażenie + rozstrój zdrowia,
12 uszkodzenie ciała + rozstrój zdrowia,
1 zakażenie + uszkodzenie ciała,
5 uszkodzenie ciała,
6 rozstrój zdrowia,
2 zakażenia ciała,
7 śmierć,
2 nie został sprecyzowany przedmiotu wniosku,
1 zakażenie + uszkodzenie ciała + rozstrój zdrowia + śmierć
4 orzeczenia, w tym 3 orzeczenia o braku zdarzenia medycznego i 1 orzeczenie o zdarzeniu medycznym
8.
w Lublinie
(stan na 11.2.2013 r.)
14 wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego,
3 wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy i
1 skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia Wojewódzkiej Komisji
uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia, dodatkowo w 5 przypadkach również zakażenia a w 1 śmierci
2 orzeczenie o ustaleniu zdarzenia medycznego  i 6 o braku zdarzenia medycznego
9.
w Łodzi
Brak danych
Brak danych
Brak danych
10.
w Olsztynie
14 wniosków (1 nie podlegał rozpatrzeniu, gdyż dotyczył zdarzenia sprzed 1.1.2012 r.)
uszkodzenia ciała, zakażenia i śmierci pacjenta (najwięcej przypadków dotyczy uszkodzenia ciała)
3 orzeczenia, 2 o braku zdarzenia medycznego i 1 o zdarzeniu medycznym. W ostatnim przypadku, w wyniku postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ostatecznie wydane zostało orzeczenia o braku zdarzenia medycznego
11.
w Opolu
Brak danych
Brak danych
Brak danych
12.
w Poznaniu
(stan na 25.2.2013 r.)

47 wniosków + 1 wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
zakażenie, uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia (jednocześnie) – 2,
uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia (jednocześnie) – 15,
zakażenie i rozstrój zdrowia (jednocześnie) – 3,
uszkodzenie ciała – 4,
rozstrój zdrowia – 6,
zakażenie – 9,
śmierć – 5,
zakażenie, rozstrój zdrowia, śmierć – 1,
brak przedmiotu wniosku - 1
11 postępowań, w tym wydano 7 orzeczeń o braku zdarzenia medycznego oraz 4 orzeczenia o ustaleniu zdarzenia medycznego (przy czym jedno po ponownym rozpatrzeniu sprawy, podtrzymujące wcześniejsze orzeczenie)
13.
w Rzeszowie
(stan na 13.2.2013 r.)
21 wniosków
zaniechanie badań diagnostycznych, co doprowadziło do ogólnoustrojowego zakażenia sepsą;
nieprawidłowe przeprowadzenie artroskopii (pozostawienie ciała obcego)
nieprawidłowe przeprowadzenie operacji, w tym nieprzeprowadzenie wymaganego zabiegu przeszczepu skóry w związku z chorobą nowotworową
zakażenie pacjenta gronkowcem podczas operacji kardiochirurgicznej, czego następstwem była śmierć pacjenta;
nieprawidłowe postępowanie z pacjentem po udarze;
zakażenie i rozstrój zdrowia spowodowany nieprawidłowym przeprowadzeniem operacji z zakresu chirurgii ogólnej uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia spowodowany nieprawidłowo przeprowadzoną operacją neurochirurgiczną;
zakażenie i rozstrój zdrowia spowodowany zaniechaniem leczenia a następnie nieprawidłowo przeprowadzoną operacją z zakresu chirurgii ogólnej;
zakażenie i rozstrój zdrowia spowodowane zastosowaniem niewłaściwego produktu leczniczego, a także w następstwie nieprawidłowo przeprowadzonej operacji;
nieprawidłowe przeprowadzenie operacji ginekologicznej;
nierozpoznanie złamania ręki, czego następstwem było przeprowadzenie skomplikowanej operacji z zakresu chirurgii ortopedycznej;
nieprawidłowe postępowanie po rozpoznaniu złamanej ręki, czego następstwem było przeprowadzenie skomplikowanej operacji z zakresu chirurgii ortopedycznej
1 orzeczenie o ustaleniu zdarzenia medycznego oraz 3 orzeczenia o jego braku – złożono wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy
14.
w Szczecinie
(stan na 15.2.2013 r.)
35 wniosków, w tym  25 wniosków było poprawnych merytorycznie.
zakażenia, uszkodzenia ciała i rozstrój zdrowia.
11 orzeczeń (w tym 1 orzeczenie o zdarzeniu medycznym i 10 orzeczeń o braku zdarzenia medycznego)
15.
w Warszawie
w 2012 r. – 53 wnioski

W 2013 r. – 34 wnioski
 2012 r.
uszkodzenie ciała – 9
uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia – 10
rozstrój zdrowia – 6
zakażenie – 5
zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia – 5
zakażenie, rozstrój zdrowia – 3
zakażenie, rozstrój zdrowia, śmierć – 4
zakażenie, śmierć – 2
brak oznaczenia – 5

2013
Uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia  – 10
Rozstrój zdrowia – 5
Uszkodzenie ciała – 4
Śmierć – 6
Zakażenie, rozstrój zdrowia – 3
Zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia – 4
Zakażenie – 1
Zakażenie , śmierć – 1
2012 r.
Orzeczenie o braku zdarzenia medycznego – 14
Orzeczenie o zdarzeniu medycznym – 5
W toku – 20
Wniosek zwrócono bez rozpoznania – 13
Przyczyny zwrotu:
– brak uprawdopodobnienia zdarzenia medycznego – 2
– wniosek nieopłacony – 4
– brak adresu do korespondencji – 1
– brak postanowienia o nabyciu spadku – 1
– brak kwoty odszkodowania – 1
– zdarzenie sprzed 1.1.2012 r. – 1
– brak kwoty odszkodowania i opłaty – 1
– zdarzenie sprzed 1.1.2012 r. i wniosek nieopłacony – 1

2013 r.
Wniosek zwrócony bez rozpoznania – 4
Przyczyny zwrotu:
– brak uzasadnienia, pełnomocnik nieuprawniony do reprezentacji – 1
– pełnomocnik nieuprawniony do reprezentacji – 1
– brak postanowienia o nabyciu spadku – 1
– brak opłaty, pełnomocnik nieuprawniony do reprezentacji – 1
16.
we Wrocławiu
(stan na 15.2.2013 r.)
Ogółem : 41 wniosków
2012 r.
30 – wniosków wpłynęło
2013
11 – wniosków wpłynęło
zakażenia, uszkodzenia ciała i rozstrój zdrowia.
Np. niepostawienie właściwej diagnozy , które spowodowało opóźnienie w podjęciu właściwego leczenia , skutkiem czego była śmierć pacjenta
zakażenie niepostawienie właściwej diagnozy , które spowodowało opóźnienie  w podjęciu właściwego leczenia , skutkiem czego była śmierć pacjenta
w wyniku zabiegu operacyjnego, skutkiem czego była śmierć pacjenta
uszkodzenie ciała w wyniku zabiegu operacyjnego przegrody nosa
2012 r.
5 – wniosków zwrócono z powodu braków formalnych 
25 – skierowano do rozpatrzenia
13 - wniosków rozpatrzono (postępowania zakończone ostatecznie), w tym
2 - umorzenie (1 - wycofanie wniosku, 1 - śmierć wnioskodawcy)
3 - postanowienie o pozostawieniu bez wniosku rozpoznania.(2 - nie dot. szpitala, 1 - dot. zdarzenia  sprzed 1.1.2012)
1 – postępowanie zawieszone
11 - oczekuje na rozpatrzenie w sposób ostateczny
Postępowania zakończone ostatecznie
1 – orzeczenie o ustaleniu zdarzenia medycznego /niepostawienie właściwej diagnozy, które spowodowało opóźnienie w podjęciu właściwego leczenia, skutkiem czego była śmierć pacjenta/
7 – orzeczeń o braku zdarzenia medycznego
Postępowania niezakończone ostatecznie
3 – orzeczenia o ustaleniu zdarzenia medycznego /zakażenie niepostawienie właściwej diagnozy, które spowodowało opóźnienie w podjęciu właściwego leczenia, skutkiem czego była śmierć pacjenta
w wyniku zabiegu operacyjnego, skutkiem czego była śmierć pacjenta
uszkodzenie ciała w wyniku zabiegu operacyjnego przegrody nosa/
3 - orzeczenie o braku zdarzenia medycznego
2013 r.
1 – zwrot wniosku


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz