wtorek, 25 czerwca 2013

Szkolenie - Prawne i etyczne aspekty wykonywania zawodów psychologa, psychoterapeuty, seksuologa i psychiatry – zagadnienia ogólne


Program:

1) Etyczne i prawne elementy pracy psychologa/psychoterapeuty – kto może wykonywać zawód psychologa/psychoterapeuty, seksuologa, lekarza, formy wykonywania zawodu, akty prawne dotyczące wykonywanego zawodu, konstrukcja kontraktu zawieranego z pacjentem, case study.

2) Prawa pacjenta korzystającego z pomocy terapeutycznej – zgoda pacjenta, terapia osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej, informowanie o stanie pacjenta, udostępnianie dokumentacji psychologicznej, tajemnica zawodowa, case study.

3) Odpowiedzialność cywilna terapeuty – przesłanki odpowiedzialności, rodzaje odpowiedzialności, wynagrodzenie szkody, terminy przedawnienia, case study.

4) Odpowiedzialność zawodowa – kodeks etyki psychologa/psychoterapeuty, seksuologa, lekarza, case study.

5) Odpowiedzialność karna – przesłanki, okresy przedawnienia i zatarcie skazania, rodzaje przestępstw, case study.