wtorek, 25 czerwca 2013

Szkolenie - Prawne i etyczne aspekty wykonywania zawodów psychologa, psychoterapeuty, seksuologa i psychiatry – zagadnienia ogólne


Program:

1) Etyczne i prawne elementy pracy psychologa/psychoterapeuty – kto może wykonywać zawód psychologa/psychoterapeuty, seksuologa, lekarza, formy wykonywania zawodu, akty prawne dotyczące wykonywanego zawodu, konstrukcja kontraktu zawieranego z pacjentem, case study.

2) Prawa pacjenta korzystającego z pomocy terapeutycznej – zgoda pacjenta, terapia osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej, informowanie o stanie pacjenta, udostępnianie dokumentacji psychologicznej, tajemnica zawodowa, case study.

3) Odpowiedzialność cywilna terapeuty – przesłanki odpowiedzialności, rodzaje odpowiedzialności, wynagrodzenie szkody, terminy przedawnienia, case study.

4) Odpowiedzialność zawodowa – kodeks etyki psychologa/psychoterapeuty, seksuologa, lekarza, case study.

5) Odpowiedzialność karna – przesłanki, okresy przedawnienia i zatarcie skazania, rodzaje przestępstw, case study.

Opis
Szkolenie skierowane jest do psychologów, psychoterapeutów, lekarzy psychiatrów i seksuologów.

Metody prowadzenia warsztatu
Wykład/prezentacja multimedialna

Dyskusja z elementami prelekcji

Przypadki z praktyki klinicznej i prawniczej prowadzącej oraz uczestników

Korzyści z uczestnictwa w warsztacie

Bogata wiedza teoretyczna i praktyczna dotyczaca zagadnień prawnych w zawodzie psychologa, psychoterapeuty, psychiatry i seksuologa.

Czas trwania warsztatu
Warsztat jednodniowy 10 godzin.

Sobota 26.10.2013; godz. 9.00- 18.00.

Liczba uczestników: 10-20 osób.

Wyposażenie sali: rzutnik multimedialny, flipchart.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i certyfikaty uczestnictwa.

W cenie warsztatu kawa, herbata, ciastka w czasie przerw oraz lunch.

Miejsce: sale szkoleniowe CPPB.


Prowadzący
Agnieszka Fiutak − prawnik, karnista, specjalista z zakresu prawa medycznego, farmaceutycznego i ubezpieczeń zdrowotnych oraz prawa dla psychologów, doktorantka w Katedrze Prawa Karnego WPiA Uczelni Łazarskiego w Warszawie, pielęgniarka z kilkuletnim stażem. Prowadzi zajęcia z prawa medycznego m.in. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, na studiach podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Prowadzi również kancelarię prawną LEXMEDI oraz bloga
www.prawo-w-medycynie.pl. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa medycznego m.in. „Prawa w medycynie”, „Prawo medyczne w orzecznictwo z komentarzem” oraz współautorka „Udzielanie pomocy terapeutycznej. Aspekty prawne”, „Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych".

Zapisy
Zapisy droga mailową lub telefoniczną.

imazurec@cppb.pl
tel. 502 787 179.

Cena 350 zł,-
www: http://www.cppb.plBrak komentarzy:

Prześlij komentarz