piątek, 30 sierpnia 2013

Projekt "DO PEŁNI SIŁ" - POMOC POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Projekt "DO PEŁNI SIŁ" - POMOC POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM dofinansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.  Kto może skorzystać z pomocy: 
1.osoby pokrzywdzone przestępstwem 
2.członkowie ich rodzin 

Możesz skorzystać z naszej pomocy, jeśli Ty lub Twoi bliscy doświadczyliście (niezależnie od tego, czy sprawa została zgłoszona do organów ścigania): oszustwa, kradzieży, uszkodzenia mienia, rozboju, przywłaszczenia, porzucenia, uprowadzenia, znęcania się, uchylania się od alimentów, gróźb karalnych, handlu ludźmi, pozbawienia wolności, stalkingu, uszkodzenia ciała, pobicia, nieumyślnego spowodowania śmierci, zabójstwa kazirodztwa, obcowania z nieletnim, nadużycia zależności, zgwałcenia, przemocy domowej, przemocy fizycznej, seksualnej, psychicznej, materialnej katastrofy komunikacyjnej. 

Zapoznaj się z nami ...więcej 

Zapraszamy do naszej oferty. 

Realizator: Stowarzyszenie "Intro" ...więcej