Akty prawne

Akty prawne można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji: Dzienniki urzędowe, Dzienniki Ustaw oraz na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

Wykaz najważniejszych aktów prawnych można pobrać w formacje pdf ze strony: www.lexmedi.pl

1. akty prawne dla osób wykonujących zawód medyczny TUTAJ
2. akty prawne dla osób wykonujących zawód psychologa, psychoterapeuty, seksuologa i psychiatry TUTAJ

Pozostałe pomocne linki:

1. Skorowidz przepisów prawnych
2. Rządowy Proces Legislacji
3. Dzienniki urzędowe
4. EUR-Lex dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
5. Europejski portal e-sprawiedliwość
6. Orzecznictwo NSA
7. Trybunał Konstytucyjny
8. Publikatory Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
9. GIODO
10. NIK
11. Rzecznik Praw Pacjenta
12.Ministerstwo Zdrowia
13.Naczelna Izba Lekarska
14.Rzecznik Praw Dziecka
15.Rzecznik Praw Obywatelskich
16.Naczelna Izba Aptekarska
17. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
18. Narodowy Fundusz Zdrowia
19. Główny Inspektorat Sanitarny
20. Główny Inspektorat Farmaceutyczny
21. Rzecznik Ubezpieczonych
22. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
23. Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych
24. Konsultanci Krajowi i Wojewódzcy
25. Unijny Portal "Zdrowie"
26. Prawa Pacjentów w krajach Unii Europejskiej
27. Urząd Kombatantów i Osób Represjonowanych
28. Instytucje i Towarzystwa Naukowe
29. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
30. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
31. Instytuty badawcze
32. Instytuty naukowe
33. uczelnie medyczne
34. Szpitale kliniczne
35. Dla pacjenta, lekarza, aptekarza - strona przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia odnośnie refundacji