O blogu

Blog ten powstał po wielu rozmowach ze znajomymi i uczestnikami wykładów, szkoleń jako odpowiedź na zapotrzebowanie poszerzania wiedzy personelu medycznego i osób udzielajacych pomocy terapeutycznej w kwestii ich praw i obowiązków oraz zakresu odpowiedzialności za błędy medyczne oraz szerzenia świadomości prawnej pacjentów.


Na blogu każdy znajdzie coś dla siebie.


Pacjent i jego rodzina dowiedzą się jakie mają prawa i obowiązki oraz co mogą zrobić gdy ich prawa zostały naruszone, albo został popełniony błąd medyczny.


Pracownicy służby zdrowia - lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, ratownicy medyczni - dowiedzą się o swoich prawach i obowiązkach, o rodzajach i zakresie ponoszonej odpowiedzialności oraz co mogą zrobić (jaka przysługuje im ochrona prawna) gdy np. spotkają się z agresją pacjenta.


Psycholodzy, psychoterapeuci, seksuolodzy dowiedzą się jak wykonywać swój zawód zgodnie z normami prawnymi i etycznymi.


Firmy ubezpieczeniowe i osoby korzystające z ich usług znajdą informacje odnośnie jednego z rodzajów ubezpieczeń - ubezpieczeń zdrowotnych, m.in. ubezpieczeń szpitalnych.


Wreszcie blog będzie źródłem informacji o zmianach w prawie, ciekawych orzeczeniach oraz konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa medycznego.


Również znajdą tu Państwo przegląd prasy w zakresie prawa medycznego, farmaceutycznego i ubezpieczeń zdrowotnych.