Oferta szkoleniowa

Udzielanie świadczeń zdrowotnych wymaga znajomości prawa medycznego a w związku z tym ciągłego dokształcania. Związane jest to ze wzrostem świadomości prawnej pacjentów odnośnie praw pacjenta, ale również pracowników medycznych, odnośnie praw i obowiązków lekarzy czy pielęgniarek, jak również innego personelu medycznego czy podmiotów leczniczych. Aby wyjść naprzeciw takim zapotrzebowaniom polecam Państwu szeroką ofertę szkoleniową.

W pierwszym etapie oferowane przeze mnie szkolenia są szkoleniami zamkniętymi dostosowanymi do potrzeb klienta i odbywają się w siedzibie klienta. Cena szkolenia jest zawsze ustalana indywidualnie z klientem.

Planuję również organizowanie szkoleń otwartych.

W cenę szkolenia wliczone są m.in. materiały dla uczestników oraz konsultacje prawne dla uczestników, które mogą odbywać się w terminie 3 dni po zakończeniu szkolenia. Na pytania związane z tematem lub inne wątpliwości odpowiadam mailowo.


Jeżeli chcesz przeprowadzić szkolenie w swojej klinice, przychodni możesz się ze mną skontaktować:
1. telefonicznie - 606 629 582
2. mailowo - pisząc na adres:
prawowmedycynie@gmail.com

Propozycje tematów szkoleń:
1.   Pojęcie i źródła prawa medycznego
2. Wykonywanie zawodu lekarza, pielęgniarki, psychologa, psychoterapeuty, seksuologa, farmaceuty, ratownika medycznego, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty
3. Formy wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki, psychologa, psychoterapeuty, seksuologa, ratownika medycznego, fizjoterapeuty
4.   Prawa pacjenta
5.   Zgoda na zabieg leczniczy, na prowadzenie terapii
6.   Dokumentacja medyczna
7.   Obowiązek udzielania pomocy, klauzula sumienia
8. Tajemnica zawodowa lekarza, pielęgniarki, psychologa, psychoterapeuty, seksuologa, farmaceuty, ratownika medycznego, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty
9.   Odmowa wykonania zlecenia lekarskiego
10. Lekarz i pielęgniarka jako funkcjonariusze publiczni
11. Definicja i rodzaje błędów medycznych
12. Pojęcie i rodzaje odpowiedzialności
13. Wybrane przypadki odpowiedzialności kadry kierowniczej
14. Odpowiedzialność cywilna lekarza, pielęgniarki, psychologa, psychoterapeuty, seksuologa, farmaceuty, ratownika medycznego, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty
15. Odpowiedzialność pracownicza lekarza, pielęgniarki, psychologa, psychoterapeuty, seksuologa, farmaceuty, ratownika medycznego, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty
16. Odpowiedzialność zawodowa lekarza, pielęgniarki, psychologa, psychoterapeuty, seksuologa, farmaceuty
17. Odpowiedzialność dyscyplinarna diagnosty laboratoryjnego
18. Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia – fizjoterapeuty, ratownika medycznego
19. Odpowiedzialność karna lekarza, pielęgniarki, psychologa, psychoterapeuty, seksuologa, farmaceuty, ratownika medycznego, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty
20. Fałsz intelektualny
21. Korupcja
22. Agresja pacjenta wobec personelu medycznego, terapeutycznego
23. Działalność gospodarcza psychologa, psychoterapeuty - jak otworzyć własny gabinet?
24. Apteka - jak założyć?
25. Etyczne i prawne aspekty resuscytacji
26. Odpowiedzialność za zespołowe działanie
27. Aspekty prawne działalności gospodarczej podmiotów leczniczych
28. Ubezpieczenia zdrowotne – ubezpieczenie leczenia szpitalnego, ubezpieczenie od zachorowania na ciężkie choroby
29. Odpowiedzialność firm ubezpieczeniowych
30. Mobbing w służbie zdrowia
31. Zakaz reklamy
32. Przyjęcie i wypisanie pacjenta ze szpitala psychiatrycznego
33. Zasady realizacji recept i zwrotów zakupionych w aptece leków
34. Ubezwłasnowolnienie
35. Kontrola działalności leczniczej
36. Przymus bezpośredni
37. Orzecznictwo z zakresu prawa medycznego
38. Funkcjonowanie placówek medycznych
39. Przekształcanie SP ZOZ w spółki kapitałowe
40. Naruszenie dóbr osobistych pracownika medycznego.