Publikacje


1.   Odpowiedzialność pielęgniarek i położnych. Część I, Impuls – biuletyn Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 2006, Nr 6–7 (155–156), s. 9–12;
2.   Odpowiedzialność pielęgniarek i położnych. Część II, Impuls – biuletyn Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 2006, 9–10 (158–159), s. 8–12;
3.   Odpowiedzialność pielęgniarek i położnych. Część III, Impuls – biuletyn Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, 2006, 11–12 (160–161), s. 9–3;
4.   Mobbin, Impuls – biuletyn Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Warszawa 2007, Nr 1–2 (162–163), s. 8–14;
5.   Mobbing. Gdy praca staje się koszmarem. Część I, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Warszawa październik 2007, Nr 10, s. 22–23;
6.   Mobbing. Wróg w miejscu pracy. Część II, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Warszawa, marzec 2008, Nr 3, s.28–29;
7.   Mobbing. Jak sobie radzić. Część III, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Warszawa, kwiecień 2008, Nr 4, s. 30;
8.   Sekcja Prawa Medycznego w Studenckiej Poradni Prawnej, obSesja – magazyn studentów Łazarskiego 2008, s. 10;
9.   Aplikacja ogólna 2009 – pytania z egzaminu konkursowego. Część I, Edukacja Prawnicza 2009, Nr 11 (110), s. 25–29; 
10. Aplikacja ogólna 2009 – pytania z egzaminu konkursowego. Część II, Edukacja Prawnicza 2009, Nr 12 (111), wersja elektroniczna;
11. Aplikacja ogólna 2009 – pytania z egzaminu konkursowego. Część III, Edukacja Prawnicza 2010, Nr 2 (113), s. 43–44; 
12. Aplikacja ogólna 2009 – pytania z egzaminu konkursowego. Część IV, Edukacja Prawnicza 2010, Nr 5 (116); wersja elektroniczna;
13. Aplikacja ogólna 2009 – pytania z egzaminu konkursowego. Część V, Edukacja Prawnicza 2010, Nr 6 (117); wersja elektroniczna;
14. Prawo w medycynie, Wydawnictwo C.H. Beck, Wydanie 1, Warszawa 2010; Wydanie 2, Warszawa 2011; Wydanie 3, Warszawa 2013;
15. Eutanazja i pomoc w samobójstwie, Medycyna i Pasje 2010, tom 2, Nr 2 (7), s. 38–40;
16. Poświadczenie nieprawdy przez lekarza (przestępstwo fałszu intelektualnego), Neurologia Praktyczna 2010, tom X, Nr 4 (55), s. 87–89;
17. Obowiązek udzielenia pomocy przez lekarza, Neurologia Praktyczna 2010, tom X, Nr 5 (56);
18. Poświadczenie nieprawdy przez lekarza, Medycyna i Pasja 2010, tom 2, Nr 5 (10);
19. Klasyfikacja błędów medycznych, Medycyna Rodzinna, Warszawa 2010, kwiecień-czerwiec, Nr 2, z. 54, rok XIII, s. 50–55;
20. Odpowiedzialność karna za niepowodzenie w leczeniu, Medycyna Rodzinna 2010, z. 55, Nr 3, s. 93–99; 
21. Obowiązek zachowania tajemnicy a odpowiedzialność lekarza za jej naruszenie. Prawne aspekty tajemnicy lekarskiej, Neurologia Praktyczna 2010, Nr 6 (57), tom X, s. 81–84;
22. Obowiązek zachowania tajemnicy a odpowiedzialność lekarza za jej naruszenie. Prawne aspekty tajemnicy lekarskiej, Medycyna i Pasja 2011, Nr 1 (11), s. 38–41;
23. Odpowiedzialność karna za zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego, Medycyna Rodzinna 2010, Nr 4, s. 129–132;
24. Prawne aspekty tajemnicy lekarskiej (Legal aspects of the physician–patient privilege), Gastroenterologia Praktyczna 2010, Nr 6 (10), tom II;
25. Odpowiedzialność karna związana z nieterapeutycznymi czynnościami lekarskimi, Medycyna Rodzinna 2011, Nr 1, s. 24–31;
26. Odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce, Jurysta – Magazyn Prawniczy 2011, Nr 1 (195), s. 17–20;
27. Zgoda pacjenta a odpowiedzialność karna lekarza, Jurysta – Magazyn Prawniczy 2011, Nr 2 (196), s. 32–42;
28. Agresja pacjenta a ochrona dóbr osobistych lekarza na podstawie Kodeksu cywilnego, Neurologia Praktyczna 2011, Nr 1;
29. Prawnokarna ochrona lekarza przed agresja pacjenta, Neurologia Praktyczna 2011, Nr 2;
30. Współautorstwo: Agnieszka Fiutak, Jacek Dąbrowski, Udzielanie pomocy terapeutycznej. Aspekty prawne, Wydawnictwo Difin, wydanie 1, Warszawa 2012;
31. opracowanie kilku haseł: Adam Górski (red.), Leksykon prawa medycznego. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C.H. Beck, wydanie 1, Warszawa 2012;
32. Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem, Wydawnictwo Difin, wydanie 1, Warszawa 2012;
33. Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych. Przepisy – Przykłady – Orzecznictwo, autorstwa: Agnieszki Fiutak, Tomasza Podleśnego, Michała Kozika, Piotra Szczerby, Katarzyny Zblewskiej-Wrońskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.